Ger Gerrits
1893 Nieuwer Amstel( Amstelveen)

1965 Amsterdam

Zijn vader was een verdienstelijk amateurschilder.
1914-1918 Vervult gedurende 1e wereldoorlog militaire dienstplicht.

1918 Volgt opleiding tot lithograaf.
1920 Werkt als reclametekenaar, schildert in zijn vrije tijd en wordt lid van de kunstenaarsvereniging “de Onafhankelijken”. Exposeert met succes op tentoonstellingen van deze vereniging.
1925 Wordt bestuurslid van “de Onafhankelijken”.
1928 Besluit zich geheel te wijden aan de vrije schilderskunst en grafiek. Schildert in realistische stijl o.a. interieur- en straattaferelen. Sociale bewogenheid spreekt uit zijn werk.
1928 Wordt lid van de kunstenaarsvereniging “de Brug”en exposeert op hun tentoonstellingen.
1935 Wordt lid van de kunstenaarsvereniging “de Grafische”. Gerrits voelt zich aangesproken door de ideeën met betrekking tot de “zuivere beelding” van de Stijl-Groep. Zijn werk wordt soberder en sterker gestileerd.
1941 Neemt gedurende de 2e wereldoorlog actief deel aan het kunstenaarsverzet samen met o.a. Gerrit van der Veen en Willem Sandberg.
1945 Werkt hoofdzakelijk abstract en is één van de voorvechters voor de verspreiding en acceptatie van de abstracte kunst. Richt de BBK (Beheer Beeldende Kunstenaarsregeling) op, evenals de vak-groepen Nederlandse Vereniging van Kunstschilders en de kring van Grafici en Tekenaars.
1946 Organiseert samen met collega`s de tentoonstelling “12 Schilders” in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Is medeoprichter van de kunstenaars-groep “Vrij Beelden”. In deze periode schildert Gerrits, onder invloed van het werk van Kandinsky, composities met zwevende vormen, waarbij gevoels-matige en ritmische aspecten belangrijk zijn. Centraal staat de verbeelding van de kosmische orde.
1950 Initiatiefnemer en oprichter van “Creatie”, Vereniging tot Bevordering van Absolute Kunst. Exposities met o.a. medeleden Willy Boers, Eugène Brands en Anton Rooskens. De kosmische boodschap raakt in het werk van Gerrits op de achtergrond. Het “slingerende”handschrift wordt uitgewerkt naar meer geometrische vormen.
1955 Medeoprichter en actief als bestuurslid van “Liga Nieuw Beelden”,ontstaan na een fusie van o.a. de verenigingen “Vrij Beelden” en “Creatie’. Binnen de Liga en in zijn monumentale werk toont hij zich nog steeds een overtuigd aanhanger van de geometrisch-abstracte traditie. In de jaren vijftig is Gerrits actief als lid van diverse rijkscommissies en jury’s.
1960 Hij raakt in de ban van het Zenboeddhisme. Hij onder-zoekt de concentratietechnieken en het “automatische” handschrift.Maakt schilderijen in lyrisch-abstracte stijl.
1965 Gerrits overlijdt 5 juli op 71-jarige leeftijd te Amsterdam. Gerrits exposeerde op vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zijn oeuvre maakt thans deel uit van nationale en internationale, openbare en particuliere verzamelingen. Het karakter en de grote verscheidenheid van het werk van Gerrits zijn o.a. te verklaren door zijn uitspraak: “Ik experimenteer steeds en neem voor mezelf de vrijheid te veranderen wanneer ik me daartoe innerlijk geroepen voel. Ik wil een taal spreken, die iedereen kan verstaan, een vorm bereiken die weerklank vindt”.
www.gergerrits.com
ICOON_POSTALADDRESS FACEBOOK LINKEDIN INSTAGRAM