Frieda Hunziker, Manette van Hamel, Sedje Hémon, Maria Manton, Zora Staack, Nicolaas Warb, Geneviève Claisse.

Veel respect hebben wij voor de zeven vrouwelijke kunstenaars van wie wij de komende maanden in onze galerie een aantal werken presenteren. Hun weg naar het kunstenaarschap en naar succes daarin was door de maatschappelijke opvattingen zoals die in de jaren ’40 en ’50 golden minder eenvoudig dan die van hun mannelijke collega’s. Met groot doorzettingsvermogen leverden zij, elk met hun gevoel voor kleur, vorm, ritme en omgeving een waardevolle bijdrage aan de naoorlogse moderne kunst. Hun biografieën geven blijk van eigenzinnigheid, zelfbewustzijn, maatschappelijke betrokkenheid en grote liefde voor de kunst. Het is dan ook in meerdere opzichten dat wij kunnen spreken van Kleurrijke Vrouwen!

  • Picture: Frieda Hunziker: 1953, oil on canvas, 100×100 cm
  • Publication: KLEURRIJKE VROUWEN,(Frieda Hunziker, Manette van Hamel, Sedje Hémon, Maria Manton, Zora Staack,     Nicolaas Warb, Geneviève Claisse). ISBN 9789071937439

 

Back to Exhibitions
ICOON_POSTALADDRESS FACEBOOK LINKEDIN INSTAGRAM